tech-spaw-baner

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

z naszymi wybranymi realizacjami

tech-spaw-baner

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

z naszymi wybranymi realizacjami

Realizacje

Tłokowanie gazociągu realacji Odolanów - Wierzchowice.

W zakresie realizacji firmy SPAW-TECH była asysta przy przy robotach związanych z czyszczeniem i tłokowaniem rurociągu DN1000 relacji Odolanów – Wierchowice, na odcinku ok. 30 km, przy wkorzystaniu tłoków manszetowych i tłoków inteligentnych typu combo.